Quẻ trạch hay quái trạch là một khái niệm được sử dụng trong phong thủy Bát trạch minh cảnh. Nó chỉ quẻ của nhà, trong tám quẻ của Bát quái.

Quẻ trạch là gì

Quẻ trạch là quẻ của nhà ở, đất ở. Chữ trạch ở đây là nhà. Có dương trạch là nhà ở trên dương gian, cho người sống. Và âm trạch là nhà ở cho người âm đã chết (tức là mồ mả).

Nó còn có tên gọi khác là quái trạch. Chữ Quái trong tiếng Hán chính là quẻ.

Cách đọc trên là theo kiểu Việt. Trong tiếng Trung người ta thường đảo ngược lại, là Trạch quẻ, Trạch quái.

Quẻ ở đây chính là quẻ trong bát quái (tám quẻ): Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn.

Như vậy, tương tự như quẻ mệnh ở người, nhà cũng có quẻ y như vậy. Khi một người vào ở trong một căn nhà, thì quẻ mệnh của người đó và quẻ trạch của căn nhà tương tác với nhau, tạo ra sự hung cát ở tám cung trong nhà. Đây chính là sự phân bố Bát du niên trong phong thủy Bát trạch.

Tìm quẻ trạch như thế nào

Việc này đơn giản hơn rất nhiều so với việc tìm quẻ mệnh ở người. Đầu tiên ta cần đo hướng nhà, để biết nhà đang quay về hướng nào. Sau đó căn cứ vào đồ hình Hậu thiên bát quái để xác định.

Ở đây ta thấy có 2 loại đồ hình: Tiên thiên bát quái và Hậu thiên bát quái. Nhưng trường hợp này, ta sẽ ứng dụng đồ hình Hậu thiên mà thôi. Có thể thấy quẻ trạch ứng với các hướng như sau: