Đông tứ mệnh, Tây tứ mệnh, Đông tứ trạch, Tây tứ trạch là các khái niệm thường gặp trong phong thủy Bát trạch minh cảnh. Vậy ý nghĩa của nó là gì, ứng dụng ra sao?

Đông tứ mệnh, Tây tứ mệnh

Đây là hai nhóm mệnh dành cho người (gia chủ). Tùy thuộc vào quẻ mệnh của mỗi người mà có thể xếp họ vào nhóm Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Cụ thể:

Như vậy, có 4 loại quẻ mệnh thuộc nhóm Đông tứ mệnh, và 4 quẻ mệnh còn lại thuộc nhóm Tây tứ mệnh.

Đông tứ trạch, Tây tứ trạch

Tương tự như các nhóm mệnh dành cho người, các nhóm trạch là dành cho nhà ở. Tùy thuộc vào quẻ trạch của ngôi nhà mà xếp chúng vào các nhóm Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch. Cụ thể:

Mục đích của việc phân nhóm trạch mệnh

Thực ra việc phân nhóm này cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ đơn giản là:

Người thuộc nhóm Đông tứ mệnh nên ở nhà Đông tứ trạch. Ngược lại, người thuộc nhóm Tây tứ mệnh nên ở nhà Tây tứ trạch.

Nếu được như trên gọi là thuận phong thủy, còn ngược lại thì là nghịch phong thủy, không tốt.

Có thể thấy căn nhà dưới đây có quẻ trạch là Ly Hỏa, thuộc Đông tứ trạch. Nhưng chủ nhà lại có quẻ mệnh là Khôn Thổ, thuộc Tây tứ mệnh. Nên người và nhà không hợp nhau, dẫn đến cung hướng của nhà (cung Ly) bị phạm Lục Sát.