Cách tính quẻ mệnh

Tính quẻ mệnh là công việc thường phải làm của mỗi người thực hành phong thủy. Phải tính được quẻ mệnh thì mới có thể an được bát du niên. Từ đó mới biết hung cát của bát cung nhà ở. Quẻ mệnh là gì Quẻ mệnh hay quái mệnh là một loại quẻ ứng […]

Đông tây tứ mệnh, đông tây tứ trạch là gì

Đông tứ mệnh, Tây tứ mệnh, Đông tứ trạch, Tây tứ trạch là các khái niệm thường gặp trong phong thủy Bát trạch minh cảnh. Vậy ý nghĩa của nó là gì, ứng dụng ra sao? Đông tứ mệnh, Tây tứ mệnh Đây là hai nhóm mệnh dành cho người (gia chủ). Tùy thuộc vào […]