Đông tây tứ mệnh, đông tây tứ trạch là gì

Đông tứ mệnh, Tây tứ mệnh, Đông tứ trạch, Tây tứ trạch là các khái niệm thường gặp trong phong thủy Bát trạch minh cảnh. Vậy ý nghĩa của nó là gì, ứng dụng ra sao? Đông tứ mệnh, Tây tứ mệnh Đây là hai nhóm mệnh dành cho người (gia chủ). Tùy thuộc vào […]