Hoàng tuyền là gì

Nói đến Hoàng tuyền là nói đến 1 phương vị gần như bất khả xâm phạm trong phong thủy. Bởi các phương xấu như Thái tuế, Ngũ hành sát, Tam sát thì chỉ theo năm. Còn Hoàng tuyền là phương vị cố định. Khi nhà, mộ mà xác định hướng nào đó là đã có vài phương hướng […]