Các thế Thủy trong phong thủy Loan Đầu

Thủy là nước. Nhưng nước không phải chỉ đơn giản là một dòng nước chảy đến. Mà cách thức nó chảy đến rất khác nhau. Đó là các thế thủy. Người ta phân thành 7 thế thủy khác nhau, bao gồm: Xung tâm thủy Xa hiệp thủy Phản khiêu thủy Lưu nê thủy Yêu đới […]

Khái niệm về Sơn và Thủy

Sơn thủy là hai yếu tố rất quan trọng trong phong thủy. Vì chúng gây ảnh hưởng tới mạch khí. Mà mạch khí lại là thứ quyết định họa phúc mọi cát hung cho Mệnh và Trạch. Qua bài viết “Các trường phái trong phong thủy“, ta biết phong thủy có 2 nhánh chính là […]