Tính ngũ cách trong đặt tên như thế nào?

Trong nghệ thuật đặt tên (Danh tính học) của người Trung Quốc cổ đại rất chú trọng đến Ngũ cách. Vậy ngũ cách tinh như thế nào là đúng? Ngũ cách là gì Ngũ cách là năm cách, đại diện cho tổng thể toàn bộ các yếu tố liên quan đến vận mệnh của một […]

Tại sao tư vấn đặt tên vẫn có nhiều chỗ bị ghi là hung

Nếu bạn là khách hàng đã sử dụng dịch vụ đặt tên cho con theo phong thủy của chúng tôi, thì có thể thấy một vài chỗ vẫn bị ghi là Hung (xấu). Tại sao tư vấn một cái tên tốt mà lại vẫn để bị xấu như vậy? Trước hết bạn cần hiểu một […]