Lập đồ bàn bát cung

Sau các bước đo đạc kích thước hiện trạng mảnh đất và can vẽ lên giấy / máy tính, thì bước tiếp theo sẽ là lập đồ bàn bát cung. Nó có nhiều tên gọi khác như: Đồ hình bát cung Đồ bàn phong thủy Đồ hình phong thủy Đồ hình bát quái Đồ bàn […]