An bát du niên vào bát cung trên đồ bàn phong thủy

Bát du niên là khái niệm thường gặp trong phong thủy Bát trạch minh cảnh. Nó quyết định các cung tốt xấu. Nhưng an bát du niên như thế nào? Bát du niên là gì Bát du niên là tám ngôi sao trong phong thủy. Gồm 4 sao tốt là: Sinh khí, Thiên y, Diên […]

Bát du niên

Bát du niên là tám (8) du niên, bao gồm 4 du niên tốt và 4 du niên xấu. Bát du niên được an định trên 8 cung của vòng Hậu Thiên Bát Quái trong đồ hình phong thủy nhà ở. Bát du niên là gì Bát du niên là một khái niệm trong phong […]