An bát du niên vào bát cung trên đồ bàn phong thủy

Bát du niên là khái niệm thường gặp trong phong thủy Bát trạch minh cảnh. Nó quyết định các cung tốt xấu. Nhưng an bát du niên như thế nào? Bát du niên là gì Bát du niên là tám ngôi sao trong phong thủy. Gồm 4 sao tốt là: Sinh khí, Thiên y, Diên […]