Điều hòa nhiệt độ là thiết bị điện không thể thiếu trong cuộc sống của người dân hiện nay. Nó có tác dụng điều tiết nhiệt độ trong phòng để thích ứng với nhu cầu cơ thể của con người. Nhưng vị trí lắp điều hòa nhiệt độ cũng cần nghiên cứu cát hung.

Lắp điều hòa nhiệt độ dựa theo địa bàn Lạc thư

Thông thường nên lắp ở phương vị Càn, Khôn, Khảm, Ly của căn phòng thì sẽ mang lại may mắn, tốt lành.

Kinh Dịch lấy Càn làm trời, mang tính lạnh. Lấy Khôn làm đất, mang tính nóng. Bởi vậy Lục bạch có thể xem là thiết bị làm lạnh. Nhị hắc có thể xem là thiết bị làm ấm, như máy sưởi ấm. Do trên địa bàn Lạc thư, thì Lục bạch đóng ở cung Càn, Nhị hắc đóng ở cung Khôn.

Nhất bạch (ở Khảm) và Cửu tử (ở Ly) có được từ sự trao đổi hào trung giữa Lục bạch và Nhị hắc nên cũng có thể được xem là thiết bị làm lạnh hoặc làm ấm.

Bốn phương vị Càn, Khôn, Khảm, Ly chính là phương vị thích hợp để lắp máy điều hòa hai chiều. Ngoài ra, cần kết hợp với hướng bàn của phi tinh Huyền Không để tiến hành lắp đặt.

Lắp điều hòa nhiệt độ dựa theo Huyền Không

Không nên lắp máy điều hòa ở phương vị Nhị hắc là sao Bệnh phù. Và phương Ngũ hoàng là sao Ôn hoàng. Càng không thích hợp lắp máy điều hòa ở các phương có tổ hợp phi tinh sao sơn hướng là 2-5 hoặc 5-2. Bởi lẽ trong “Tứ bạch quyết” có nói: “Nhị hắc, Ngũ hoàng gặp nhau thì sẽ tử vong và sinh bệnh tật”.

Ngoài ra, còn cần tránh các phương vị phi tinh sau: