Các phương vị phạm Thái tuế, Tuế phá, Tam sát

Thái tuế, Tuế phá, Tam sát là ba hạn đối với nhà ở. Tùy theo năm, mà các hạn này có thể đến ở một phương vị nhất định. Khi tìm vị trí động thổ nhất định phải tránh các phương này. Thái tuế Tùy vào năm cụ thể, mà Thái Tuế sẽ xuất hiện […]