Tam nguyên cửu vận là một khái niệm xuất hiện trong các học thuyết khi tính toán về thời gian. Đặc biệt xuất hiện nhiều trong phong thủy Huyền không phi tinh. Vậy nó có nghĩa là gì?

Có thể tìm đọc thêm cuốn sách “Lý Thuyết Tam Nguyên Cửu Vận & Nguyên Lý Dự Báo Cổ

Tam nguyên cửu vận là gì

Tam nguyên, tức là ba (3) nguyên. Bao gồm: Thượng nguyên, Trung nguyên, và Hạ nguyên. Mỗi nguyên kéo dài 60 năm.

Ba nguyên ghép lại ta gọi là một Chu (kéo dài 180 năm).

Cửu vận, tức là chín (9) vận. Bao gồm từ vận 1 đến vận 9. Mỗi vận kéo dài 20 năm.

Trong đó:

Chu kỳ tam nguyên cửu vận

Ứng dụng trong phong thủy

Khái niệm này thường hay gặp nhất trong phong thủy Huyền Không phi tinh. Khi tiến hành phi tinh các sao (cửu tinh) trên đồ bàn phong thủy, thì phải căn cứ vào thời điểm hiện tại để phi tinh. Nếu năm đương vận là ở vận nào thì cho sao tương ứng nhập trung cung. Trong phong thủy Huyền không phi tinh, người ta gọi đây là phép phi tinh tiểu vận.

Tìm hiểu về Huyền không phi tinh qua khóa học phong thủy cao cấp của chúng tôi