Tam nguyên cửu vận là gì

Tam nguyên cửu vận là một khái niệm xuất hiện trong các học thuyết khi tính toán về thời gian. Đặc biệt xuất hiện nhiều trong phong thủy Huyền không phi tinh. Vậy nó có nghĩa là gì? Có thể tìm đọc thêm cuốn sách “Lý Thuyết Tam Nguyên Cửu Vận & Nguyên Lý Dự […]