Xem tuổi sinh con

Xem tuổi sinh con hợp với bố mẹ

Xem tuổi sinh con là ứng dụng tìm năm sinh con hợp tuổi bố mẹ. Xem tuổi sinh con theo phong thủy giúp cho mệnh số của con được tốt. Đồng thời cũng giúp cuộc sống, công việc của bố mẹ gặp thuận lợi. Căn cứ để xem tuổi sinh con dựa trên: ngũ hành, thiên can, địa chi… So sánh tương hợp giữa con với bố, và giữa con với mẹ. Từ đó đánh giá điểm tương ứng nếu sinh con vào năm đó.

 

Ngày sinh bố (dương lịch)

Ngày sinh mẹ (dương lịch)

Xem tuổi sinh con (dự kiến)