Xem tuổi làm nhà

Xem tuổi làm nhà không phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc

Ứng dụng giúp xem tuổi làm nhà có hợp phong thủy không. Xem tuổi làm nhà là xem các yếu tố Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai, Cửu Trạch, Ngũ Hành, Can Chi,… xem có hợp với tuổi gia chủ không. Nếu không hợp có thể tiến hành thủ tục mượn tuổi.

Nhập để xem tuổi xây nhà

Sau khi xem tuổi làm nhà, có thể xem phong thủy cho nhà tại đây!