Xem tử vi Tây Phương

Xem lá số tử vi qua cung hoàng đạo và thần số

Xem tử vi Tây Phương là ứng dụng xem vận số căn cứ vào họ tên và năm sinh. Bao gồm 2 nội dung:

  • Giải đoán theo Thần Số học.
  • Luận giải tính cách theo 12 cung Hoàng Đạo

Nhập thông tin để xem tử vi Tây Phương