Xem phong thủy nhà

Xem phong thủy nhà ở, xem hướng nhà hợp tuổi

Ứng dụng giúp xem phong thủy cho nhà ở của bạn. Dựa vào các thông tin cơ bản (giới tính, giờ, ngày, tháng, năm sinh) ứng dụng sẽ lập đồ hình xem phong thủy chi tiết. Căn cứ theo đồ hình có thể biết được các hướng tốt xấu.

Lưu ý: Ứng dụng miễn phí này chỉ phân tích theo phong thủy Bát Trạch, là các yếu tố hết sức sơ lược. Để đảm bảo tính chính xác quý khách có thể tham khảo:

Điền nội dung để xem phong thủy nhà

Xem thêm ứng dụng Xem tuổi làm nhà tại đây!