Tìm niên mệnh

Tìm niên mệnh, hành bản mệnh

Người xưa đã phát minh ra ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mọi thứ đều có thể quy vào một trong năm vật chất ngũ hành. Tất nhiên cũng bao gồm cả con người chúng ta nữa. Mỗi người như vậy có thể quy vào một trong năm nhóm ngũ hành nói trên. Tìm niên mệnh là phép tính dựa vào ngày tháng năm sinh để tìm ra hành nào trong ngũ hành ứng với chúng ta. Dựa vào đó để tìm các thứ liên quan. Như tên tuổi, số điện thoại, màu sắc, xe cộ, tranh ảnh… Sao cho hợp mệnh, tránh xung khắc.

Form tìm niên mệnh