Nhịp sinh học

Xem chu kỳ nhịp sinh học của 7 đường cơ bản

Nghiên cứu nhịp điệu vũ trụ có tính chu kỳ, người ta thấy có nhiều nhịp dạng sóng, tuần hoàn với các chu kỳ khác nhau. Khoa học đã chứng minh mỗi người sinh ra đều có một chu kỳ sinh học riêng. Chu kỳ sinh học này căn cứ theo ngày tháng năm sinh của mỗi người. Nhịp điệu thể chất, trí tuệ hay cảm xúc của bạn sẽ vận động liên tục theo chu kỳ này. Đó gọi là nhịp sinh học.

Vậy nhịp sinh học là chu kỳ về sinh lý học hay hoạt động của các cơ thể sống theo chu trình thời gian.

Biểu đồ nhịp sinh học thể hiện trạng thái lên xuống về: Sức khoẻ, tình cảm, trí tuệ, trực giác, thẩm mỹ và tâm linh. Các đường này dao động trong khoảng 0 đến 100% qua các ngày trong tháng. Thông qua biểu đồ bạn và người thân sẽ biết mình cần làm việc gì cho phù hợp.

Xem nhịp sinh học