Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Gieo quẻ

Gieo quẻ hỏi việc

Gieo quẻ bằng đồng xu là hình thức gieo quẻ của phương thuật cổ Mai Hoa Dịch Số. Mục đích để giải đáp về thiên thời, gia sự, tài lộc... Phương thuật cổ này dùng các Quái tượng làm trọng tâm để dự báo sự việc, con người. Với Mai hoa Dịch số, các Quái tượng được thể hiện bằng 64 quẻ kép.

Có nhiều cách tính quẻ trong Mai hoa Dịch số, trong đó có một cách được khá nhiều người sử dụng là: Gieo quẻ bằng đồng xu cổ.

64 quẻ kép (Lục Thập Tứ Quái) là sự kết hợp của 8 quẻ thượng (Thượng Bát Quái) và 8 quẻ hạ (Hạ Bát Quái). Mỗi quẻ lại có ý nghĩa riêng thể hiện câu trả lời cho việc cần hỏi.

Khi gieo quẻ, cần giữ cử chỉ trang nghiêm, lòng dạ thành khẩn. Hết sức tập trung tư tưởng vào sự việc mình cầu xin. Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…

Xin rằng "Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy". Sau đó nhấn vào hình để bắt đầu gieo quẻ.