Phong Thủy VIETAA

Xem phong thủy nhà, học phong thủy, đặt tên con, sim phong thủy.

Nhấn gọi ngay: 0983 83 8853


Đặt tên cho con

Đặt tên cho con theo phong thủy

Đặt tên cho con hiện nay có 2 kiểu
Đặt tên theo

Hệ chữ La Tinh alphabet

Dựa trên hệ chữ cái La Tinh (ABC)
Thực hiện bởi phần mềm máy tính
Tính số nét dựa trên số chữ cái
Tính ngũ hành dựa trên ngữ nghĩa
Hình thành từ một vài năm gần đây
Tác giả là một người Việt, nghĩ ra với mục đích giải trí
Không chính xác, không có giá trị ứng dụng
Ứng dụng tại một số trang web giải trí

Kéo xuống phía dưới để xem theo kiểu này