Bói Kiều

Bói Kiều để luận việc cần hỏi

Bói Kiều là nét văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt. Truyện Kiều trở thành sách bói vì trong đó chứa đựng số phận của con người. Khi gieo quẻ, cần rửa tay rửa mặt sạch sẽ. Giữ cử chỉ trang nghiêm, lòng dạ thành khẩn. Hết sức tập trung tư tưởng vào sự việc mình cầu xin.

Mỗi quẻ bói Kiều tương ứng với một đoạn thơ (4-8 câu) trong truyện Kiều. Tương tự cách bói truyền thống là lật giở ngẫu nhiên một trang trong truyện Kiều. Cách bói bằng ứng dụng này cũng sẽ cho ra một đoạn thơ ngẫu nhiên. Căn cứ vào ý nghĩa đoạn thơ có thể đoán được sự việc mình định hỏi.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hãy tĩnh tâm, ngồi xếp bằng lại. Thành tâm khấn với nội dung sau: “Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều, lạy Kim Trọng, Thúc Sinh…. Con tên là… Sinh ngày…tháng…năm… Ở tại… Cho con xin một quẻ”. Sau đó nhấn vào hình để bắt đầu gieo quẻ.

Ứng dụng bói Kiều