Trước khi xem số, vui lòng xem bảng so sánh các tính năng của ứng dụng này với dịch vụ tư vấn của chúng tôi:

So sánh Ứng dụng miễn phí này Dịch vụ tư vấn trả phí
Cơ sở phân tích Tứ trụ mệnh Dựa theo 8 chữ can chi, không chuẩn xác, mang tính giải trí Dựa trên Nguyên cục ngũ hành theo đúng sách Tứ trụ cổ
Phân tích quan hệ âm dương, ngũ hành, quẻ dịch giữa số và mệnh
Phân tích quan hệ giữa số và toàn bộ các hành suy, vượng trong Tứ trụ mệnh
Phân tích thành phần âm dương trong nội tại của số
Tự động tổng hợp các số tốt nhất theo từng đầu số