Trước khi tra tên, vui lòng xem bảng so sánh các tính năng của ứng dụng này với dịch vụ tư vấn của chúng tôi:

So sánh Ứng dụng miễn phí này Dịch vụ tư vấn trả phí
Cơ sở phân tích ngũ hành và số nét của chữ Dựa theo tiếng Latin, không chuẩn xác, mang tính giải trí Dựa trên Hán Việt phồn thể theo đúng sách phong thủy cổ
Phân tích về Ngũ Hành
Phân tích số nét Ngũ Cách
Phân tích Tam tài Thiên Địa Nhân
Phân tích ảnh hưởng lên Nhân cách
Lập quẻ dịch tốt xấu cho tên