Văn khấn lễ Đức Thánh Trần

Văn khấn lễ Đức Thánh Trần Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con kính lạy Tứ phủ Công Đồng Trần Triều – Con kính lạy Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công. – Con kính lạy Đức Trần Triều hiển […]

Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho

Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con xin kính lạy Tam giới Thiên chúa cập nhất thiết Thánh chúng. – Con xin kính lạy Tam phủ công đồng. Tứ phủ vạn linh. – Con xin […]

Văn khấn Thành hoàng ở Đình Đền Miếu

Văn khấn Thành hoàng ở Đình Đến Miếu Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con xin […]

Văn khấn Thần Thổ Công

Văn khấn Thần Thổ Công 1) Ý nghĩa. Thổ Công là vị thần trông coi, cai quản trong nhà, định sự họa phúc cho mọi gia đình, thường được gọi là Đệ nhất gia chi chủ. Nhờ có vị thần này nên các hồn ma quỷ không xâm nhập được vào nhà để quấy nhiễu […]

Văn khấn Thần Tài

Văn khấn Thần Tài Thần Tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình, mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu khấn Thần Tài. Người xưa thờ Thần Tài ở nơi xó xỉnh xuất phát từ điển tích: Có một tên lái buôn tên là Âu Minh khi qua hồ Thành Thảo, […]