Văn khấn đổi tên

Làm trước: Nghi Thức Cúng Lễ Cải Danh Ở Nhà 1. Sắm Lễ: 01 mâm cơm cúng gia tiên (cơm, canh, đồ xào, đồ kho mặn, xôi gà. Trừ đồ hải sản.) 01 đĩa trái cây gồm 05 loại quả. 01 bình hoa gồm 05 loại hoa (trừ hoa hồng) 2. Cách khấn: Thắp hương […]

Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)

Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, […]

Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)

Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm […]

Văn khấn Lễ Tam Toà Thánh Mẫu

Văn khấn Lễ Tam Toà Thánh Mẫu Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế. – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. […]

Văn khấn ban Công Đồng

Văn khấn ban Công Đồng Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương – Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế – Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu – […]