Tứ linh trong phong thủy Loan Đầu

Tứ linh trong phong thủy Loan đầu chỉ bốn con vật linh thiêng, bao gồm: thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước. Nó cũng là đại diện cho các thế núi ở xung quanh của trạch đất. Tứ linh là gì Tứ linh, theo Kinh lễ, là “Long Lân Quy Phượng”. Đây là bốn loài […]

Khái niệm về Sơn và Thủy

Sơn thủy là hai yếu tố rất quan trọng trong phong thủy. Vì chúng gây ảnh hưởng tới mạch khí. Mà mạch khí lại là thứ quyết định họa phúc mọi cát hung cho Mệnh và Trạch. Qua bài viết “Các trường phái trong phong thủy“, ta biết phong thủy có 2 nhánh chính là […]