Luận giải Huyền Không: Tọa không triều mãn

Tọa không triều mãn là phép quan sát và luận giải đồ bàn phi tinh. Dựa trên vị trí của sao đương vận trên các cung sơn hướng của nhà. Có tất cả 5 thế nhà quan sát được trong phép Tọa không triều mãn. Bao gồm: Thượng sơn hạ thủy, Vượng sơn vượng hướng, […]