Cách tính quẻ mệnh

Tính quẻ mệnh là công việc thường phải làm của mỗi người thực hành phong thủy. Phải tính được quẻ mệnh thì mới có thể an được bát du niên. Từ đó mới biết hung cát của bát cung nhà ở. Quẻ mệnh là gì Quẻ mệnh hay quái mệnh là một loại quẻ ứng […]