Cách tính niên mệnh

Tính niên mệnh là công việc mà hầu hết những người thực hành phong thủy đều phải làm. Nhưng có những cách tính nào để tìm ra niên mệnh một cách nhanh và chính xác nhất? Tính niên mệnh để làm gì? Tính niên mệnh là công việc để tìm ra niên mệnh của mỗi […]