Thước Lỗ Ban

Thước Lỗ Ban là loại thước dùng để xác định các kích thước tốt xấu trong phong thủy. Ứng dụng thước Lỗ Ban có thể cho ta biết một kích thước là thuộc khoảng tốt hay xấu, cung tốt hay xấu. Từ đó chọn kích thước phù hợp nhất cho cửa giả, đồ đạc trong […]