Bát du niên

Bát du niên là tám (8) du niên, bao gồm 4 du niên tốt và 4 du niên xấu. Bát du niên được an định trên 8 cung của vòng Hậu Thiên Bát Quái trong đồ hình phong thủy nhà ở. Bát du niên là gì Bát du niên là một khái niệm trong phong […]