Luận giải Huyền Không: Thiên địa sinh thành

Thiên địa sinh thành là phép luận giải trong Huyền không khá giống với phép Âm dương hợp thập. Nhưng khác với phép hợp thập (tức là 2 số trong đồ bàn có tổng là 10), phép này có 2 số tạo thành mối quan hệ sinh thành theo Hà đồ. Cặp số sinh thành […]