Thiên can là gì

Thiên can là một khái niệm thường gặp khi nói về tuổi của một người. Nó gọi tắt là Can, trong chữ Can chi. Vậy ý nghĩa của nó như thế nào? Thiên can là gì Thiên can (天干 – Heaven Stem) là tên đầy đủ của Can. Nó thường được ghép cặp với Địa […]