Có nên áp dụng Thần số học vào việc đặt tên?

Hiện nay, trong đại chúng có nhiều người ưa thích việc xem tên theo Thần số học (hay Numerology). Vậy phương pháp này so với phương pháp đặt tên của Danh tính học Trung Quốc khác nhau thế nào? Có nên áp dụng Thần số học trong việc đặt tên con? Theo ý kiến của […]