Cách xác định tâm đất

Tâm đất, tâm nhà là khái niệm thường gặp trong khoa phong thủy. Vậy xác định tâm đất, tâm nhà như thế nào, và xác định để làm gì? Tâm đất, tâm nhà là gì Tâm đất là điểm nằm giữa của một mảnh đất. Tương tự có tâm nhà là điểm nằm giữa của […]