Phối quẻ Trạch – Mệnh

Trạch Mệnh là cặp phạm trù thường được nói đến nhiều nhất khi xem phong thủy nhà ở. Trạch là nhà. Mệnh là người. Mối quan hệ Trạch – Mệnh thể hiện sự ảnh hưởng qua lại giữa nhà và người. Như ta đã biết, mỗi yếu tố trong tự nhiên đều được ứng với […]

Cách tính quẻ mệnh

Tính quẻ mệnh là công việc thường phải làm của mỗi người thực hành phong thủy. Phải tính được quẻ mệnh thì mới có thể an được bát du niên. Từ đó mới biết hung cát của bát cung nhà ở. Quẻ mệnh là gì Quẻ mệnh hay quái mệnh là một loại quẻ ứng […]

Quẻ mệnh là gì

Quẻ mệnh là một khái niệm rất thường gặp trong phong thủy. Nó còn có tên gọi là quái mệnh, mệnh quái, cung mệnh, cung phi,… Quẻ mệnh là gì Quẻ là chỉ một trong tám quẻ thuộc Bát quái. Đó là các quẻ Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn. Mệnh là chỉ […]