Quẻ mệnh là gì

Quẻ mệnh là một khái niệm rất thường gặp trong phong thủy. Nó còn có tên gọi là quái mệnh, mệnh quái, cung mệnh, cung phi,… Quẻ mệnh là gì Quẻ là chỉ một trong tám quẻ thuộc Bát quái. Đó là các quẻ Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn. Mệnh là chỉ […]