Luận giải cát hung: Phòng Thờ

Cùng với cửa chính (Môn), phòng ngủ (Chủ), và phòng bếp (Táo), thì phòng thờ (Thờ) cũng là một trong bốn yếu tố quan trọng nhất trong nhà ở (Dương trạch tứ yếu). Tầm quan trọng của phòng thờ Thờ, tức bàn thờ, phòng thờ, đối với người Việt Nam nói riêng và người Á […]