Luận giải cát hung: Phòng Bếp

Cùng với cửa chính (Môn), phòng ngủ (Chủ), và phòng thờ (Thờ), thì bếp nấu (Táo) cũng là một trong bốn yếu tố quan trọng nhất trong nhà ở (Dương trạch tứ yếu). Tầm quan trọng của bếp nấu Táo là bếp nấu. Tức là nơi nấu ăn, nuôi dưỡng cả gia đình. Có câu […]