Luận giải Huyền Không: Âm dương hợp thập

Âm dương hợp thập là thế nhà rất tốt trong phong thủy. Các cung trong thế nhà này sẽ đạt thông khí tốt. Âm dương hợp thập là gì Đây là trường hợp phi tinh bàn có các cung mà hai sao trong đó có tổng bằng 10. Lúc này tất cả các cung đều […]

Luận giải Huyền Không: Tọa không triều mãn

Tọa không triều mãn là phép quan sát và luận giải đồ bàn phi tinh. Dựa trên vị trí của sao đương vận trên các cung sơn hướng của nhà. Có tất cả 5 thế nhà quan sát được trong phép Tọa không triều mãn. Bao gồm: Thượng sơn hạ thủy, Vượng sơn vượng hướng, […]

Luận giải Huyền Không: Thu sơn xuất sát

Thu sơn xuất sát là một phép luận giải trong Huyền Không. Dựa vào trạng thái sinh vượng suy tử của cửu tinh, và hình thế đất mà nhận định và hóa giải. Sơn tinh (sao chủ sơn) mà là sinh vượng khí thì phải ở tại những nơi cao ráo (tượng trưng cho Sơn). […]

Luận giải Huyền Không: các sao sinh vượng thoái tử

Trong các phép luận giải của Huyền Không học, thì đây là việc nên chú ý đầu tiên. Các sao trong cửu tinh (9 ngôi sao) không giống nhau, mà có sao tốt sao xấu. Sự tốt xấu này cũng thay đổi theo thời gian. Các trạng thái của cửu tinh Có 5 trạng thái […]

Lập tinh bàn nguyệt vận

Lập tinh bàn nguyệt vận, hay phi tinh nguyệt vận là phép phi tinh theo từng tháng. Đây là loại hình phi tinh phổ biến thứ ba sau phi tinh tiểu vận và phi tinh niên vận. Các hình thức phi tinh theo Nhật và Thời vận ít dùng hơn, thường ứng dụng để đoán việc […]