Long mạch là gì

Long mạch là một khái niệm trong phong thủy Loan Đầu Hình Thế. Ý nghĩa của nó là mô tả một mạch khí chạy xuyên suốt qua nhiều địa hình. Long mạch là gì Khí trong cơ thể người, chảy qua hệ thống kinh mạch tới các vùng tụ khí gọi là huyệt đạo. Nếu […]