Khí trong phong thủy

Khí là khái niệm cơ bản của phong thủy. Phong (gió) dịch chuyển tạo ra khí. Thủy (nước) chảy cũng tạo ra khí. Khí là nguồn gốc của mọi họa phúc cát hung. Khí là gì Khí trong phong thủy (tiếng Trung là Qi) là các dòng lưu chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, […]