Luận giải Huyền Không: Âm dương hợp thập

Âm dương hợp thập là thế nhà rất tốt trong phong thủy. Các cung trong thế nhà này sẽ đạt thông khí tốt. Âm dương hợp thập là gì Đây là trường hợp phi tinh bàn có các cung mà hai sao trong đó có tổng bằng 10. Lúc này tất cả các cung đều […]