Gương bát quái

Gương bát quái là một loại pháp khí phong thủy khá thông dụng. Nó được sử dụng với nhiều mục đích: hóa giải các thế nhà xấu, thu hút tài lộc… Bát quái là gì Bát quái là tám quẻ được phân vị trên một hình tròn. Bao gồm: Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, […]