Luận giải Huyền Không: Đại không vong, tiểu không vong

Đại không vong, tiểu không vong là hai tuyến vị phân chia cung và sơn vị trong đồ hình phong thủy. Nếu hướng nhà phạm phải những tuyến vị này là rất xấu. Đại không vong, tiểu không vong là gì Trong phong thủy nhà đất, Không vong được hiểu nôm na là vùng đất […]