Tính can chi năm, tháng, ngày, giờ sinh

Tính can chi của năm tháng ngày giờ là một kỹ năng giúp chúng ta chủ động trong việc xem phong thủy, không phải phụ thuộc vào sách vở hay máy tính. Can chi (gọi tắt của Thiên can Địa chi) là một khái niệm để gọi tên các đơn vị đo thời gian như năm, […]

Giải thích vấn đề tính năm sinh theo lịch tiết khí

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể bạn sẽ gặp câu dạng như “Tháng sinh (âm lịch) là tháng 5, nhưng thực tế ngày 28 tháng 5 đã qua tiết Tiểu thử, là tiết thuộc tháng 6, nên phải coi tháng sinh là tháng 6”. Điều này nghĩa là thế nào? 24 […]