32 thế sát trong phong thủy nhà ở

32 thế sát là những đúc kết của cổ nhân về các thế nhà xấu trong phong thủy. Đây là các thế sát được nghiên cứu trong khoa phong thủy Loan đầu hình pháp. 32 thế sát là gì Cổ nhân có câu “Ðất lành chim đậu”. Phong thủy được coi là phương pháp chọn […]