ĐỊNH XÍCH KỲ THƯ – XEM KÍCH THƯỚC ĐẸP

Từ xưa đến nay, phàm những người làm nhà thường muốn chọn cho mình các kích thước đẹp, hợp phong thủy để sử dụng cho cửa, ban thờ, bếp và các vật dụng khác trong nhà. Để làm được điều đó, công cụ thường được sử dụng là thước Lỗ Ban. Thước Lỗ Ban là cây thước được Lỗ Ban, ông Tổ nghề mộc ở Trung Quốc thời Xuân Thu phát minh ra. Nhưng trên thực tế, trong ngành địa lý cổ phương Đông, ngoài thước Lỗ ban (Lỗ Ban xích) còn có nhiều loại thước khác được áp dụng như thước Đinh Lan (Đinh Lan xích), thước Áp Bạch (Áp Bạch xích), bản thân thước Lỗ Ban cũng bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như các bản 52,2cm, 42,9cm,…

Khi đi sâu nghiên cứu ngành địa lý cổ phương Đông, tìm hiểu các loại thước cổ, chúng tôi thấy rằng các thước như Lỗ Ban, Đinh Lan đều là sự đúc kết hàng ngàn năm dựa trên kinh nghiệm xây dựng của người xưa, nhưng chưa thực sự dành riêng cho từng căn nhà, từng gia chủ. Chúng được áp dụng một cách chung chung cho hầu hết các trường hợp. Chỉ có loại thước Áp Bạch (Áp Bạch Xích) với các căn cứ tính dựa trên Bát trạch (tọa hướng của căn nhà) và thước Huyết Thống (căn cứ trên chiều dài gang nách và một đốt thốn ngón tay của gia chủ) mới là loại thước áp dụng riêng cho từng căn nhà, từng gia chủ.

Tập Định Xích Kỳ Thư này là một tập tài liệu chuyên nghiên cứu để lựa chọn ra những kích thước tốt nhất cho các bộ phận, đồ đạc trong nhà, trên cơ sở sự kết hợp của Áp Bạch Xích, Lỗ Ban Xích và Đinh Lan Xích

Cách sử dụng:
+ Dưới đây là 5 loại thước quan trọng và hay dùng nhất trong Phong Thủy.
+ 3 loại thước Lỗ Ban là chung cho tất cả mọi người, còn 2 loại thước Áp Bạch là thước Nhân Trắc, tức là phụ thuộc vào riêng từng trường hợp, mỗi người lại có kết quả khác nhau.
+ Nếu cần đo các kích thước theo chiều cao, chiều đứng, chiều sâu: thì sử dụng 1 trong 3 loại thước Lỗ Ban, và thước Áp Bạch Thiên Phụ Quái
+ Nếu cần đo các kích thước theo chiều rộng, chiều ngang: thì sử dụng 1 trong 3 loại thước Lỗ Ban, và thước Áp Bạch Địa Mẫu Quái

Số đoLỗ Ban 52.2
Đo cửa, đo nhà
Lỗ Ban 38.8
Đo mồ mả
Lỗ Ban 42.9
Đo đồ nội thất
Áp Bạch Thiên Phụ
Đo chiều cao, sâu
Áp Bạch Địa Mẫu
Đo chiều ngang, rộng
1cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Quyền Lộc
Khoảng
Đinh

Cung
Phúc Tinh
Khoảng
Tài

Cung
Tài Đức
Khoảng
Phá Quân

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Nhị Hắc
2cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Trung Tính
Khoảng
Đinh

Cung
Cập Đệ
Khoảng
Tài

Cung
Tài Đức
Khoảng
Phá Quân

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Nhị Hắc
3cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Trung Tính
Khoảng
Đinh

Cung
Tài Vượng
Khoảng
Tài

Cung
Báo Khố
Khoảng
Phá Quân

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Tam Bích
4cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Tác Quan
Khoảng
Đinh

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Tài

Cung
Lục Hạp
Khoảng
Phá Quân

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Tam Bích
5cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Phát Đạt
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Tài

Cung
Nghênh Phúc
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Tứ Lục
6cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Thông Minh
Khoảng
Hại

Cung
Bệnh Năm
Khoảng
Tài

Cung
Nghênh Phúc
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Tứ Lục
7cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Thông Minh
Khoảng
Hại

Cung
Tự Tuyệt
Khoảng
Bệnh

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Ngũ Hoàng
8cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Án Thành
Khoảng
Hại

Cung
Tài Chí
Khoảng
Bệnh

Cung
Công Sự
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Ngũ Hoàng
9cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Hỗn Nhân
Khoảng
Vượng

Cung
Thiên Đức
Khoảng
Bệnh

Cung
Lao Chấp
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tam Bích
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Lục Bạch
10cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Thất Hiếu
Khoảng
Vượng

Cung
Hỷ Sự
Khoảng
Bệnh

Cung
Lao Chấp
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tam Bích
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Lục Bạch
11cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Thất Hiếu
Khoảng
Vượng

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Bệnh

Cung
Cô Quả
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Thất Xích
12cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Tai Họa
Khoảng
Vượng

Cung
Nạp Phước
Khoảng
Ly

Cung
Trưởng Khố
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Thất Xích
13cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Trường Bệnh
Khoảng
Khổ

Cung
Thất Thoát
Khoảng
Ly

Cung
Kiếp Tài
Khoảng
Phá Quân

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Bát Bạch
14cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Hoàn Tử
Khoảng
Khổ

Cung
Quan Quỉ
Khoảng
Ly

Cung
Kiếp Tài
Khoảng
Phá Quân

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Bát Bạch
15cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Hoàn Tử
Khoảng
Khổ

Cung
Kiếp Tài
Khoảng
Ly

Cung
Quản Quỉ
Khoảng
Phá Quân

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Cửu Tử
16cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Quan Tài
Khoảng
Khổ

Cung
Vô Tự
Khoảng
Ly

Cung
Thất Thoát
Khoảng
Phá Quân

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Cửu Tử
17cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Thân Tàn
Khoảng
Nghĩa

Cung
Tài Vượng 
Khoảng
Nghĩa

Cung
Thêm Dinh
Khoảng
Phá Quân

Cung
Thất Xích
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Nhất Bạch
18cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Thất Tài
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Nghĩa

Cung
Thêm Dinh
Khoảng
Phá Quân

Cung
Thất Xích
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Nhất Bạch
19cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Cô Quả
Khoảng
Nghĩa

Cung
Thiên Khổ
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Phá Quân

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Nhị Hắc
20cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Cô Quả
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Nghĩa

Cung
Quý Tử
Khoảng
Phá Quân

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Nhị Hắc
21cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Thi Thơ
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Nghĩa

Cung
Đại Cát
Khoảng
Phá Quân

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Tam Bích
22cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Văn Học
Khoảng
Quan

Cung
Hoạch Tài
Khoảng
Nghĩa

Cung
Đại Cát
Khoảng
Phá Quân

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Tam Bích
23cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Thanh Quý
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Tứ Lục
24cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Thanh Quý
Khoảng
Tử

Cung
Ly Hương
Khoảng
Quan

Cung
Hoành Tài
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Tứ Lục
25cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Tác Lộc
Khoảng
Tử

Cung
Từ Biệt
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Ích
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Ngũ Hoàng
26cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Thiên Lộc
Khoảng
Tử

Cung
Thoát Đinh
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Ích
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Ngũ Hoàng
27cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Trí Tồn
Khoảng
Tử

Cung
Thất Tài
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tam Bích
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Lục Bạch
28cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Trí Tồn
Khoảng
Hưng

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Kiếp

Cung
Tử Biệt
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tam Bích
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Lục Bạch
29cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Phú Quý
Khoảng
Hưng

Cung
Quý Tử
Khoảng
Kiếp

Cung
Thoái Khẩu
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Thất Xích
30cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Tiến Bửu
Khoảng
Hưng

Cung
Thêm Đinh
Khoảng
Kiếp

Cung
Thoái Khẩu
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Thất Xích
31cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Thập Thiện
Khoảng
Hưng

Cung
Hưng Vượng
Khoảng
Kiếp

Cung
Ly Hương
Khoảng
Phá Quân

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Bát Bạch
32cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Văn Chương
Khoảng
Thất

Cung
Cô Quả
Khoảng
Kiếp

Cung
Tài Thất
Khoảng
Phá Quân

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Bát Bạch
33cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Văn Chương
Khoảng
Thất

Cung
Lao Chấp
Khoảng
Hại

Cung
Tai Chi
Khoảng
Phá Quân

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Cửu Tử
34cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Bạo Nghịch
Khoảng
Thất

Cung
Công Sở
Khoảng
Hại

Cung
Tai Chi
Khoảng
Phá Quân

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Cửu Tử
35cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Vô Vọng
Khoảng
Thất

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Hại

Cung
Tử Tuyệt
Khoảng
Phá Quân

Cung
Thất Xích
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Nhất Bạch
36cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Ly Tán
Khoảng
Tài

Cung
Nghinh Phúc
Khoảng
Hại

Cung
Bệnh Lâm
Khoảng
Phá Quân

Cung
Thất Xích
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Nhất Bạch
37cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Ly Tán
Khoảng
Tài

Cung
Lục Hạp
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Phá Quân

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Nhị Hắc
38cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Tửu Thục
Khoảng
Tài

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Phá Quân

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Nhị Hắc
39cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Dâm Dục
Khoảng
Tài

Cung
Tài Túc
Khoảng
Bổn

Cung
Tài Chí
Khoảng
Phá Quân

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Tam Bích
40cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Phong Bệnh
Khoảng
Đinh

Cung
Phúc Tinh
Khoảng
Bổn

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Phá Quân

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Văn Khúc

Cung
Nhị Hắc
41cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Phong Bệnh
Khoảng
Đinh

Cung
Cập Đệ
Khoảng
Bổn

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Nhị Hắc
42cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Chiêu Ôn
Khoảng
Đinh

Cung
Tài Vượng
Khoảng
Bổn

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Nhị Hắc
43cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Ôn Tài
Khoảng
Đinh

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Bổn

Cung
Hưng Vượng
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Tam Bích
44cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Ngục Tù
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Tài

Cung
Tài Đức
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Tam Bích
45cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Ngục Tù
Khoảng
Hại

Cung
Bệnh Năm
Khoảng
Tài

Cung
Báo Khố
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Tứ Lục
46cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Quan Tài
Khoảng
Hại

Cung
Tự Tuyệt
Khoảng
Tài

Cung
Báo Khố
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Tứ Lục
47cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Đại Tài
Khoảng
Hại

Cung
Tài Chí
Khoảng
Tài

Cung
Lục Hạp
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Ngũ Hoàng
48cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Thi Thơ
Khoảng
Vượng

Cung
Thiên Đức
Khoảng
Tài

Cung
Nghênh Phúc
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Ngũ Hoàng
49cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Hoạnh Tài
Khoảng
Vượng

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Bệnh

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tam Bích
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Lục Bạch
50cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Hoạnh Tài
Khoảng
Vượng

Cung
Nạp Phước
Khoảng
Bệnh

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tam Bích
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Lục Bạch
51cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Hiếu Tử
Khoảng
Khổ

Cung
Thất Thoát
Khoảng
Bệnh

Cung
Công Sự
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Thất Xích
52cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Quý Nhân
Khoảng
Khổ

Cung
Quan Quỉ
Khoảng
Bệnh

Cung
Lao Chấp
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Thất Xích
53cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Cát Khánh
Khoảng
Khổ

Cung
Kiếp Tài
Khoảng
Bệnh

Cung
Cô Quả
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Bát Bạch
54cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Cát Khánh
Khoảng
Khổ

Cung
Vô Tự
Khoảng
Bệnh

Cung
Cô Quả
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Bát Bạch
55cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Nhân Nghĩa
Khoảng
Nghĩa

Cung
Đại Cát
Khoảng
Ly

Cung
Trưởng Khố
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Cửu Tử
56cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Tất Nhân
Khoảng
Nghĩa

Cung
Tài Vượng 
Khoảng
Ly

Cung
Kiếp Tài
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Cửu Tử
57cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
An Ân
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Ly

Cung
Quản Quỉ
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Thất Xích
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Nhất Bạch
58cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
An Ân
Khoảng
Nghĩa

Cung
Thiên Khổ
Khoảng
Ly

Cung
Quản Quỉ
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Thất Xích
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Nhất Bạch
59cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Trí Tuệ
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Ly

Cung
Thất Thoát
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Nhị Hắc
60cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Thất Tài
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Nghĩa

Cung
Thêm Dinh
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Nhị Hắc
61cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Hiếu Phục
Khoảng
Quan

Cung
Hoạch Tài
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Tam Bích
62cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Ôn Tài
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Tam Bích
63cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Ôn Tài
Khoảng
Tử

Cung
Ly Hương
Khoảng
Nghĩa

Cung
Quý Tử
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Tứ Lục
64cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Thanh Giác
Khoảng
Tử

Cung
Từ Biệt
Khoảng
Nghĩa

Cung
Đại Cát
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Tứ Lục
65cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Hồng Huyết
Khoảng
Tử

Cung
Thoát Đinh
Khoảng
Nghĩa

Cung
Đại Cát
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Ngũ Hoàng
66cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Sinh Ly
Khoảng
Tử

Cung
Thất Tài
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Ngũ Hoàng
67cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Sinh Ly
Khoảng
Hưng

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Quan

Cung
Hoành Tài
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tam Bích
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Lục Bạch
68cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Tật Ách
Khoảng
Hưng

Cung
Quý Tử
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Ích
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tam Bích
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Lục Bạch
69cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Bầu Khổ
Khoảng
Hưng

Cung
Thêm Đinh
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Ích
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Thất Xích
70cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Yết Tác
Khoảng
Hưng

Cung
Hưng Vượng
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Thất Xích
71cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Yết Tác
Khoảng
Thất

Cung
Cô Quả
Khoảng
Kiếp

Cung
Tử Biệt
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Bát Bạch
72cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Y Sàng
Khoảng
Thất

Cung
Lao Chấp
Khoảng
Kiếp

Cung
Thoái Khẩu
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Bát Bạch
73cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Tước Lộc
Khoảng
Thất

Cung
Công Sở
Khoảng
Kiếp

Cung
Thoái Khẩu
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Cửu Tử
74cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Hiếu Đễ
Khoảng
Thất

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Kiếp

Cung
Ly Hương
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Cửu Tử
75cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Hiếu Đễ
Khoảng
Tài

Cung
Nghinh Phúc
Khoảng
Kiếp

Cung
Tài Thất
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Thất Xích
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Nhất Bạch
76cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Mỹ Vị
Khoảng
Tài

Cung
Lục Hạp
Khoảng
Hại

Cung
Tai Chi
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Thất Xích
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Nhất Bạch
77cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Nghênh Tài
Khoảng
Tài

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Hại

Cung
Tai Chi
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Nhị Hắc
78cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Quan Lộc
Khoảng
Tài

Cung
Tài Túc
Khoảng
Hại

Cung
Tử Tuyệt
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Nhị Hắc
79cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Hoạnh Tài
Khoảng
Đinh

Cung
Phúc Tinh
Khoảng
Hại

Cung
Bệnh Lâm
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Tam Bích
80cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Hoạnh Tài
Khoảng
Đinh

Cung
Cập Đệ
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Liêm Trinh

Cung
Nhị Hắc
81cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Tinh Nghệ
Khoảng
Đinh

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Tham Lang

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Nhị Hắc
82cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Thiên Tài
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Bổn

Cung
Tài Chí
Khoảng
Tham Lang

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Nhị Hắc
83cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Tân Tiến
Khoảng
Hại

Cung
Bệnh Năm
Khoảng
Bổn

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Tham Lang

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Tam Bích
84cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Tân Tiến
Khoảng
Hại

Cung
Tự Tuyệt
Khoảng
Bổn

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Tham Lang

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Tam Bích
85cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Thiên Tài
Khoảng
Hại

Cung
Tài Chí
Khoảng
Bổn

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Tham Lang

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Tứ Lục
86cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Tử Sinh
Khoảng
Vượng

Cung
Thiên Đức
Khoảng
Bổn

Cung
Hưng Vượng
Khoảng
Tham Lang

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Tứ Lục
87cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Ẩu Đả
Khoảng
Vượng

Cung
Hỷ Sự
Khoảng
Tài

Cung
Tài Đức
Khoảng
Tham Lang

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Ngũ Hoàng
88cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Ẩu Đả
Khoảng
Vượng

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Tài

Cung
Báo Khố
Khoảng
Tham Lang

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Ngũ Hoàng
89cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Chiếu Cung
Khoảng
Vượng

Cung
Nạp Phước
Khoảng
Tài

Cung
Báo Khố
Khoảng
Tham Lang

Cung
Tam Bích
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Lục Bạch
90cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Tiểu Nhân
Khoảng
Khổ

Cung
Thất Thoát
Khoảng
Tài

Cung
Lục Hạp
Khoảng
Tham Lang

Cung
Tam Bích
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Lục Bạch
91cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Tai Họa
Khoảng
Khổ

Cung
Quan Quỉ
Khoảng
Tài

Cung
Nghênh Phúc
Khoảng
Tham Lang

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Thất Xích
92cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Tai Họa
Khoảng
Khổ

Cung
Kiếp Tài
Khoảng
Bệnh

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Tham Lang

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Thất Xích
93cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Tử Di
Khoảng
Khổ

Cung
Vô Tự
Khoảng
Bệnh

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Tham Lang

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Bát Bạch
94cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Thập Ác
Khoảng
Nghĩa

Cung
Đại Cát
Khoảng
Bệnh

Cung
Công Sự
Khoảng
Tham Lang

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Bát Bạch
95cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Tranh Đấu
Khoảng
Nghĩa

Cung
Tài Vượng 
Khoảng
Bệnh

Cung
Lao Chấp
Khoảng
Tham Lang

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Cửu Tử
96cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Ám Muội
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Bệnh

Cung
Cô Quả
Khoảng
Tham Lang

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Cửu Tử
97cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Ám Muội
Khoảng
Nghĩa

Cung
Thiên Khổ
Khoảng
Bệnh

Cung
Cô Quả
Khoảng
Tham Lang

Cung
Thất Xích
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Nhất Bạch
98cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Đa Sắc
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Ly

Cung
Trưởng Khố
Khoảng
Tham Lang

Cung
Thất Xích
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Nhất Bạch
99cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Sinh Lý
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Ly

Cung
Kiếp Tài
Khoảng
Tham Lang

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Nhị Hắc
100cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Lễ Nhạc
Khoảng
Quan

Cung
Hoạch Tài
Khoảng
Ly

Cung
Quản Quỉ
Khoảng
Tham Lang

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Nhị Hắc
101cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Lễ Nhạc
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Ly

Cung
Quản Quỉ
Khoảng
Tham Lang

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Tam Bích
102cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Tử Tôn
Khoảng
Tử

Cung
Ly Hương
Khoảng
Ly

Cung
Thất Thoát
Khoảng
Tham Lang

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Tam Bích
103cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Sinh Sản
Khoảng
Tử

Cung
Từ Biệt
Khoảng
Nghĩa

Cung
Thêm Dinh
Khoảng
Tham Lang

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Tứ Lục
104cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Quốc Châu
Khoảng
Tử

Cung
Thoát Đinh
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Tham Lang

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Tứ Lục
105cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Quốc Châu
Khoảng
Tử

Cung
Thất Tài
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Tham Lang

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Ngũ Hoàng
106cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Quyền Lộc
Khoảng
Hưng

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Nghĩa

Cung
Quý Tử
Khoảng
Tham Lang

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Ngũ Hoàng
107cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Trung Tính
Khoảng
Hưng

Cung
Quý Tử
Khoảng
Nghĩa

Cung
Đại Cát
Khoảng
Tham Lang

Cung
Tam Bích
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Lục Bạch
108cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Tác Quan
Khoảng
Hưng

Cung
Thêm Đinh
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Tham Lang

Cung
Tam Bích
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Lục Bạch
109cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Phát Đạt
Khoảng
Hưng

Cung
Hưng Vượng
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Tham Lang

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Thất Xích
110cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Phát Đạt
Khoảng
Thất

Cung
Cô Quả
Khoảng
Quan

Cung
Hoành Tài
Khoảng
Tham Lang

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Thất Xích
111cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Thông Minh
Khoảng
Thất

Cung
Lao Chấp
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Ích
Khoảng
Tham Lang

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Bát Bạch
112cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Án Thành
Khoảng
Thất

Cung
Công Sở
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Tham Lang

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Bát Bạch
113cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Hỗn Nhân
Khoảng
Thất

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Tham Lang

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Cửu Tử
114cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Hỗn Nhân
Khoảng
Tài

Cung
Lục Hạp
Khoảng
Kiếp

Cung
Tử Biệt
Khoảng
Tham Lang

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Cửu Tử
115cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Thất Hiếu
Khoảng
Tài

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Kiếp

Cung
Thoái Khẩu
Khoảng
Tham Lang

Cung
Thất Xích
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Nhất Bạch
116cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Tai Họa
Khoảng
Tài

Cung
Tài Túc
Khoảng
Kiếp

Cung
Ly Hương
Khoảng
Tham Lang

Cung
Thất Xích
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Nhất Bạch
117cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Trường Bệnh
Khoảng
Đinh

Cung
Phúc Tinh
Khoảng
Kiếp

Cung
Ly Hương
Khoảng
Tham Lang

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Nhị Hắc
118cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Trường Bệnh
Khoảng
Đinh

Cung
Cập Đệ
Khoảng
Kiếp

Cung
Tài Thất
Khoảng
Tham Lang

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Nhị Hắc
119cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Hoàn Tử
Khoảng
Đinh

Cung
Tài Vượng
Khoảng
Hại

Cung
Tai Chi
Khoảng
Tham Lang

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Tam Bích
120cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Quan Tài
Khoảng
Đinh

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Hại

Cung
Tử Tuyệt
Khoảng
Tham Lang

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Vũ Khúc

Cung
Nhị Hắc
121cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Thân Tàn
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Hại

Cung
Tử Tuyệt
Khoảng
Cự Môn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhị Hắc
122cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Thân Tàn
Khoảng
Hại

Cung
Bệnh Năm
Khoảng
Hại

Cung
Bệnh Lâm
Khoảng
Cự Môn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhị Hắc
123cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Thất Tài
Khoảng
Hại

Cung
Tự Tuyệt
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Cự Môn

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tam Bích
124cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Cô Quả
Khoảng
Hại

Cung
Tài Chí
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Cự Môn

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tam Bích
125cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Thi Thơ
Khoảng
Vượng

Cung
Thiên Đức
Khoảng
Bổn

Cung
Tài Chí
Khoảng
Cự Môn

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tứ Lục
126cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Văn Học
Khoảng
Vượng

Cung
Hỷ Sự
Khoảng
Bổn

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Cự Môn

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tứ Lục
127cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Văn Học
Khoảng
Vượng

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Bổn

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Cự Môn

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Phá Quân

Cung
Ngũ Hoàng
128cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Thanh Quý
Khoảng
Vượng

Cung
Nạp Phước
Khoảng
Bổn

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Cự Môn

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Phá Quân

Cung
Ngũ Hoàng
129cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Tác Lộc
Khoảng
Khổ

Cung
Thất Thoát
Khoảng
Bổn

Cung
Hưng Vượng
Khoảng
Cự Môn

Cung
Tam Bích
Khoảng
Phá Quân

Cung
Lục Bạch
130cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Thiên Lộc
Khoảng
Khổ

Cung
Quan Quỉ
Khoảng
Tài

Cung
Tài Đức
Khoảng
Cự Môn

Cung
Tam Bích
Khoảng
Phá Quân

Cung
Lục Bạch
131cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Thiên Lộc
Khoảng
Khổ

Cung
Kiếp Tài
Khoảng
Tài

Cung
Báo Khố
Khoảng
Cự Môn

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Phá Quân

Cung
Thất Xích
132cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Trí Tồn
Khoảng
Khổ

Cung
Vô Tự
Khoảng
Tài

Cung
Báo Khố
Khoảng
Cự Môn

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Phá Quân

Cung
Thất Xích
133cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Phú Quý
Khoảng
Nghĩa

Cung
Đại Cát
Khoảng
Tài

Cung
Lục Hạp
Khoảng
Cự Môn

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Phá Quân

Cung
Bát Bạch
134cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Tiến Bửu
Khoảng
Nghĩa

Cung
Tài Vượng 
Khoảng
Tài

Cung
Nghênh Phúc
Khoảng
Cự Môn

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Phá Quân

Cung
Bát Bạch
135cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Tiến Bửu
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Bệnh

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Cự Môn

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Cửu Tử
136cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Thập Thiện
Khoảng
Nghĩa

Cung
Thiên Khổ
Khoảng
Bệnh

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Cự Môn

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Cửu Tử
137cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Văn Chương
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Bệnh

Cung
Công Sự
Khoảng
Cự Môn

Cung
Thất Xích
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhất Bạch
138cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Bạo Nghịch
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Bệnh

Cung
Lao Chấp
Khoảng
Cự Môn

Cung
Thất Xích
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhất Bạch
139cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Vô Vọng
Khoảng
Quan

Cung
Hoạch Tài
Khoảng
Bệnh

Cung
Cô Quả
Khoảng
Cự Môn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhị Hắc
140cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Vô Vọng
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Bệnh

Cung
Cô Quả
Khoảng
Cự Môn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhị Hắc
141cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Ly Tán
Khoảng
Tử

Cung
Ly Hương
Khoảng
Ly

Cung
Trưởng Khố
Khoảng
Cự Môn

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tam Bích
142cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Tửu Thục
Khoảng
Tử

Cung
Từ Biệt
Khoảng
Ly

Cung
Kiếp Tài
Khoảng
Cự Môn

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tam Bích
143cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Dâm Dục
Khoảng
Tử

Cung
Thoát Đinh
Khoảng
Ly

Cung
Quản Quỉ
Khoảng
Cự Môn

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tứ Lục
144cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Dâm Dục
Khoảng
Tử

Cung
Thất Tài
Khoảng
Ly

Cung
Quản Quỉ
Khoảng
Cự Môn

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tứ Lục
145cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Phong Bệnh
Khoảng
Hưng

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Ly

Cung
Thất Thoát
Khoảng
Cự Môn

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Phá Quân

Cung
Ngũ Hoàng
146cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Chiêu Ôn
Khoảng
Hưng

Cung
Thêm Đinh
Khoảng
Nghĩa

Cung
Thêm Dinh
Khoảng
Cự Môn

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Phá Quân

Cung
Ngũ Hoàng
147cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Ôn Tài
Khoảng
Hưng

Cung
Hưng Vượng
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Cự Môn

Cung
Tam Bích
Khoảng
Phá Quân

Cung
Lục Bạch
148cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Ôn Tài
Khoảng
Thất

Cung
Cô Quả
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Cự Môn

Cung
Tam Bích
Khoảng
Phá Quân

Cung
Lục Bạch
149cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Ngục Tù
Khoảng
Thất

Cung
Lao Chấp
Khoảng
Nghĩa

Cung
Quý Tử
Khoảng
Cự Môn

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Phá Quân

Cung
Thất Xích
150cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Quan Tài
Khoảng
Thất

Cung
Công Sở
Khoảng
Nghĩa

Cung
Đại Cát
Khoảng
Cự Môn

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Phá Quân

Cung
Thất Xích
151cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Đại Tài
Khoảng
Thất

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Cự Môn

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Phá Quân

Cung
Bát Bạch
152cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Đại Tài
Khoảng
Tài

Cung
Nghinh Phúc
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Cự Môn

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Phá Quân

Cung
Bát Bạch
153cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Thi Thơ
Khoảng
Tài

Cung
Lục Hạp
Khoảng
Quan

Cung
Hoành Tài
Khoảng
Cự Môn

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Cửu Tử
154cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Hoạnh Tài
Khoảng
Tài

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Ích
Khoảng
Cự Môn

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Cửu Tử
155cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Hiếu Tử
Khoảng
Tài

Cung
Tài Túc
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Cự Môn

Cung
Thất Xích
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhất Bạch
156cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Quý Nhân
Khoảng
Đinh

Cung
Phúc Tinh
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Cự Môn

Cung
Thất Xích
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhất Bạch
157cmKhoảng
Tể Tướng

Cung
Quý Nhân
Khoảng
Đinh

Cung
Cập Đệ
Khoảng
Kiếp

Cung
Tử Biệt
Khoảng
Cự Môn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhị Hắc
158cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Cát Khánh
Khoảng
Đinh

Cung
Tài Vượng
Khoảng
Kiếp

Cung
Thoái Khẩu
Khoảng
Cự Môn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhị Hắc
159cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Nhân Nghĩa
Khoảng
Đinh

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Kiếp

Cung
Ly Hương
Khoảng
Cự Môn

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Phá Quân

Cung
Tam Bích
160cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Tất Nhân
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Kiếp

Cung
Ly Hương
Khoảng
Cự Môn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phá Quân

Cung
Nhị Hắc
161cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Tất Nhân
Khoảng
Hại

Cung
Bệnh Năm
Khoảng
Kiếp

Cung
Tài Thất
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhị Hắc
162cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
An Ân
Khoảng
Hại

Cung
Tự Tuyệt
Khoảng
Hại

Cung
Tai Chi
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhị Hắc
163cmKhoảng
Quý Nhân

Cung
Trí Tuệ
Khoảng
Hại

Cung
Tài Chí
Khoảng
Hại

Cung
Tử Tuyệt
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tam Bích
164cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Thất Tài
Khoảng
Vượng

Cung
Thiên Đức
Khoảng
Hại

Cung
Tử Tuyệt
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tam Bích
165cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Thất Tài
Khoảng
Vượng

Cung
Hỷ Sự
Khoảng
Hại

Cung
Bệnh Lâm
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tứ Lục
166cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Hiếu Phục
Khoảng
Vượng

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tứ Lục
167cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Ôn Tài
Khoảng
Vượng

Cung
Nạp Phước
Khoảng
Bổn

Cung
Tài Chí
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Ngũ Hoàng
168cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Thanh Giác
Khoảng
Khổ

Cung
Thất Thoát
Khoảng
Bổn

Cung
Tài Chí
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Ngũ Hoàng
169cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Hồng Huyết
Khoảng
Khổ

Cung
Quan Quỉ
Khoảng
Bổn

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Tam Bích
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Lục Bạch
170cmKhoảng
Hiểm Họa

Cung
Hồng Huyết
Khoảng
Khổ

Cung
Kiếp Tài
Khoảng
Bổn

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Tam Bích
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Lục Bạch
171cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Sinh Ly
Khoảng
Khổ

Cung
Vô Tự
Khoảng
Bổn

Cung
Hưng Vượng
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Thất Xích
172cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Tật Ách
Khoảng
Nghĩa

Cung
Đại Cát
Khoảng
Bổn

Cung
Hưng Vượng
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Thất Xích
173cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Bầu Khổ
Khoảng
Nghĩa

Cung
Tài Vượng 
Khoảng
Tài

Cung
Tài Đức
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Bát Bạch
174cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Bầu Khổ
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Tài

Cung
Báo Khố
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Bát Bạch
175cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Yết Tác
Khoảng
Nghĩa

Cung
Thiên Khổ
Khoảng
Tài

Cung
Lục Hạp
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Cửu Tử
176cmKhoảng
Thiên Tai

Cung
Y Sàng
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Tài

Cung
Lục Hạp
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Cửu Tử
177cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Tước Lộc
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Tài

Cung
Nghênh Phúc
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Thất Xích
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhất Bạch
178cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Tước Lộc
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Bệnh

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Thất Xích
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhất Bạch
179cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Hiếu Đễ
Khoảng
Tử

Cung
Ly Hương
Khoảng
Bệnh

Cung
Công Sự
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhị Hắc
180cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Mỹ Vị
Khoảng
Tử

Cung
Từ Biệt
Khoảng
Bệnh

Cung
Công Sự
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhị Hắc
181cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Nghênh Tài
Khoảng
Tử

Cung
Thoát Đinh
Khoảng
Bệnh

Cung
Lao Chấp
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tam Bích
182cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Nghênh Tài
Khoảng
Tử

Cung
Thất Tài
Khoảng
Bệnh

Cung
Cô Quả
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tam Bích
183cmKhoảng
Thiên Tài

Cung
Quan Lộc
Khoảng
Hưng

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Ly

Cung
Trưởng Khố
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tứ Lục
184cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Hoạnh Tài
Khoảng
Hưng

Cung
Quý Tử
Khoảng
Ly

Cung
Trưởng Khố
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Nhất Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tứ Lục
185cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Tinh Nghệ
Khoảng
Hưng

Cung
Thêm Đinh
Khoảng
Ly

Cung
Kiếp Tài
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Ngũ Hoàng
186cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Thiên Tài
Khoảng
Hưng

Cung
Hưng Vượng
Khoảng
Ly

Cung
Quản Quỉ
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Nhị Hắc
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Ngũ Hoàng
187cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Thiên Tài
Khoảng
Thất

Cung
Cô Quả
Khoảng
Ly

Cung
Quản Quỉ
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Tam Bích
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Lục Bạch
188cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Tân Tiến
Khoảng
Thất

Cung
Lao Chấp
Khoảng
Ly

Cung
Thất Thoát
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Tam Bích
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Lục Bạch
189cmKhoảng
Thiên Lộc

Cung
Thiên Tài
Khoảng
Thất

Cung
Công Sở
Khoảng
Nghĩa

Cung
Thêm Dinh
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Thất Xích
190cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Tử Sinh
Khoảng
Thất

Cung
Thoát Tài
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Tứ Lục
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Thất Xích
191cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Tử Sinh
Khoảng
Tài

Cung
Nghinh Phúc
Khoảng
Nghĩa

Cung
Ích Lợi
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Bát Bạch
192cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Ẩu Đả
Khoảng
Tài

Cung
Lục Hạp
Khoảng
Nghĩa

Cung
Quý Tử
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Ngũ Hoàng
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Bát Bạch
193cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Chiếu Cung
Khoảng
Tài

Cung
Tiến Bảo
Khoảng
Nghĩa

Cung
Đại Cát
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Cửu Tử
194cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Tiểu Nhân
Khoảng
Tài

Cung
Tài Túc
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Lục Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Cửu Tử
195cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Tiểu Nhân
Khoảng
Đinh

Cung
Phúc Tinh
Khoảng
Quan

Cung
Thuận Khoa
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Thất Xích
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhất Bạch
196cmKhoảng
Cô Độc

Cung
Tai Họa
Khoảng
Đinh

Cung
Cập Đệ
Khoảng
Quan

Cung
Hoành Tài
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Thất Xích
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhất Bạch
197cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Tử Di
Khoảng
Đinh

Cung
Tài Vượng
Khoảng
Quan

Cung
Tiến Ích
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhị Hắc
198cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Thập Ác
Khoảng
Đinh

Cung
Đăng Khoa
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhị Hắc
199cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Thập Ác
Khoảng
Hại

Cung
Khẩu Thiệt
Khoảng
Quan

Cung
Phú Quý
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Cửu Tử
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Tam Bích
200cmKhoảng
Thiên Tặc

Cung
Tranh Đấu
Khoảng
Hại

Cung
Bệnh Năm
Khoảng
Kiếp

Cung
Tử Biệt
Khoảng
Lộc Tồn

Cung
Bát Bạch
Khoảng
Phụ Bật

Cung
Nhị Hắc